Anasayfa / Aşağıda ada/parseli belirtilen yapıların metruk ve tehlikeli olduğu tespit edilmiştir.