İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Bakış/Güneşli Mahallesi, 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi (109 ada, 103 parsel) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi 08.07.2024 - 06.08.2024 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Bakış/Güneşli Mahallesi, 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi (109 ada, 103 parsel) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi 08.07.2024 - 06.08.2024 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Bakış/Güneşli Mahallesi, 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi (109 ada, 103 parsel) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi 08.07.2024 - 06.08.2024 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) süre ile askıya çıkarılmıştır.

     

Duyuru Dosyaları


2023 Elbistan Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır. -- Copyright © 2022 Elbistan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü